Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

2 sierpnia, 2021

Raport Bieżący | ESPI | 10/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji i obniżeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i poniżej progu 5% udziału w kapitale zakładowym przez Pana Dariusza Karolaka _”Akcjonariusz”_.

Zawiadomienie_o_zejsciu_ponizej_5%25_p._Dariusz_Karolak.pdf