Informacja o prawomocnym umorzeniu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta

6 września, 2021

Bieżący | ESPI | 11/2021

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dotyczącego złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę Emitenta, raportu ESPI nr 23/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącego wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta oraz raportu ESPI nr 4 z dnia 29.05.2021 r. w sprawie umorzenia śledztwa informuje, że postanowieniem wydanym w dniu 6 września 2021 r. w sprawie II Kp 276/21 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu utrzymał w mocy postanowieniem Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna o umorzeniu śledztwa w sprawie działań na szkodę Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona znaczący wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta wyniki finansowe oraz istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.