Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.

18 września, 2021

ESPI | 13/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną oświadczenie akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym, którzy zwołali w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 października 2021 r. o odwołaniu tego Zgromadzenia.