Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu

16 października, 2021

Bieżący | EBI | 26/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 15 października 2021 r. zostało powołanych siedmiu nowych członków rady nadzorczej na nową kadencję. Nowi członkowie rady nadzorczej to Pan Maciej Wrzołek, Pan Jarosław Janik, Pana Tomasz Rydzy, Pan Henryk Gardiasz, Pan Robert Krasnodębski, Pani Paulina Kalinowicz oraz Pani Anna Gardiasz.

Ponadto ze składu zarządu Spółki zostali odwołani Pan Mariusz Kluska oraz Pan Piotr Leszczyński i obecnie zarząd sprawowany jest jednoosobowo przez Pana Jacka Konopę.

Po otrzymaniu życiorysów nowych członków rady nadzorczej zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent opublikuje je w następnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Konopa – Członek Zarządu