Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

19 października, 2021

Bieżący | ESPI | 19/2021

Zarząd spółki Apanet S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 października 2021 r.
otrzymał następujące zawiadomienia:

1_ Z dnia 18 października 2021 r. o zbyciu w tym samym dniu 650.000 akcji Emitenta i zejściu poniżej progu 10% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Piotra Leszczyńskiego. Przed zbyciem akcji Pan Piotr Leszczyński posiadał 960.300 akcji Emitenta, stanowiących 29,55% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zbyciu 650.000 akcji p. Piotr Leszczyński posiada 310.300 akcji stanowiących 9,55% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2_ Z dnia 19 października 2021 r. o nabyciu w dniu 18 października 2021 r. 325.000 akcji Emitenta i osiągnięciu progu 10,00% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Torro Investment sp. z o.o., spółkę zależną od Pana Tomasza Maślanki. Przed transakcją Torro Investment sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji Emitenta. Nabyte akcje stanowią 10,00% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie
głosów w Spółce .

3_ Z dnia 19 października 2021 r. o nabyciu w dniu 18 października 2021 r. 345.000 akcji Emitenta i przekroczeniu udziału powyżej progu 10% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów przez Weremczuk Holding sp. z o.o., spółkę zależną od Pana Przemysława Weremczuka. Przed transakcją Weremczuk Holding sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji Emitenta. Nabyte akcje stanowią 10,62% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treści powyższych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Piotr_Leszczynski_zawiadomienie.pdf
Torro_Investment_sp._z_o.o._zawiadomienie.pdf
Tomasz_Maslanka_zawiadomienie.pdf
Weremczuk_Holding_sp._z_o.o._zawiadomienie.pdf
Przemyslaw_Weremczuk_zawiadomienie.pdf