Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

20 października, 2021

Bieżący | ESPI | 20/2021

Zarząd spółki Apanet S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 20 października 2021 r. otrzymał 5 zawiadomień od Pana Andrzeja Lisa z dnia 19 października 2021 r. o zmianach udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynikających z wykonania umów darowizn z dnia 14 października 2021 r. między Panem Janem Lisem i Andrzejem Lisem.

Jednocześnie Emitent informuje, że udział Pana Jana Lisa i Pana Andrzeja Lisa w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce w stosunku do chwili sprzed opisanych transakcji nie uległ zmianie.

Treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_akcjonariuszy.pdf