Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.

22 października, 2021

ESPI | 21/2021

Zarząd spółki Apanet S.A. _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 października 2021 r.

Lista akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

lista_akcjonariuszy.pdf lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 15.10.2021 r.