Zmiany w zarządzie Emitenta

16 listopada, 2021

Bieżący | EBI | 29/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. członek zarządu Pan Jacek Konopa złożył rezygnację, po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta Pan Jacek Konopa planuje współpracować z Apanet S.A. jako doradca zarządu. Jednocześnie na funkcje prezesa zarządu dnia 15 listopada 2021 r. został powołany Pan Andrzej Lis. Zmiany w zarządzie zostały wcześniej zapowiedziana w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r. i jest kontynuacja zmian w organach Emitenta rozpoczętych na NWZA z dnia 15 października 2021 r. Pan Andrzej Lis pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Emitenta Apanet Green System sp. z o.o. W załączniku informacje dotyczące życiorysu zawodowego, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Andrzej Lis – Prezes Zarządu

Załączniki:

życiorys Pan Andrzej Lis.pdf