Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

19 listopada, 2021

Bieżący | EBI | 31/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 16 października 2021 roku Zarząd APANET S.A. („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu życiorysów zawodowych od Pana Macieja Wrzołka, Pana Jarosława Janika, Pani Anny Gardiasz, Pani Pauliny Kalinowicz, Pana Henryka Gardiasza i Pana Roberta Krasnodębskiego zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W przypadku otrzymania przez Emitenta brakującego życiorysu zostanie on opublikowany w kolejnym komunikacie EBI.

Życiorysy zawodowe wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Lis – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys Anna Gardiasz.pdf
Życiorys Henryk Gardiasz.pdf
Życiorys Jarosław Janik.pdf
Życiorys Maciej Wrzołek.pdf
Życiorys Paulina Kalinowicz.pdf
Życiorys Robert Krasnodębski.pdf