Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej

24 listopada, 2021

Bieżący | EBI | 33/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 16 października 2021 roku Zarząd APANET S.A. („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Tomasza Rydzego zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Życiorys zawodowy wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Lis – Prezes Zarządu

Załączniki:

życiorys Tomasz Rydzy.pdf