Raport Bieżący EBI nr 1/2022: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

31 stycznia, 2022

Zarząd spółki Apanet S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 11 lutego 2022 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 r.

• Raport roczny za rok 2021 – 27 maja 2022 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.