Raport Bieżący EBI nr 10/2022: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

29 lipca, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. drogą elektroniczną do Spółki wpłynęły dwie rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnację złożył Pan Jarosław Janik z dniem sporządzenia dokumentu, tj. 25 lipca 2022 r. oraz Pan Maciej Wrzołek z dniem sporządzenia dokumentu, tj. 26 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.