Raport Bieżący EBI nr 11/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.

29 lipca, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: ZWZ) zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. ZWZ nie podjęło uchwały nr 3, 17, 18, 21, 24, 25, 32. Akcjonariusze wnieśli sprzeciw do uchwały nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”

Załączniki:
Protokół ZWZ Apanet S.A. 27.07.20222 r.