Raport Kwartalny EBI nr 13/2022: Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

11 sierpnia, 2022

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny Apanet S.A. II kwartał 2022 roku