Raport Bieżący ESPI nr 7/2022: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

25 sierpnia, 2022

Zarząd spółki Apanet S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Przemysława Weremczuka („Akcjonariusz”), który pośrednio poprzez Weremczuk Holding sp. z o.o. w wyniku zbycia akcji zszedł poniżej progu 10% udziału w kapitale zakładowym oraz poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 329.780 akcji stanowiących 10,15% udziału w kapitale zakładowym oraz 10,15% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Akcjonariusz posiada 318.000 akcji stanowiących 9,78% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,78% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treści zawiadomień w załącznikach.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
Zawiadomienie Weremczuk Holding
Zawiadomienie Przemysław Weremczuk